Kestirimci Bakımın Önemi Artıyor

Artan rekabet ortamı ile üretimde verimlilik her gün daha da önem kazanmakta. Kestirimci bakım ise yeni nesil IoT ve makine öğrenmesi teknolojileri ile fabrika genelinde ölçeklenebilir çözümler sunarak üretim güvenilirliğini artırıyor. Endüstri 4.0’ın temel prensiplerinden biri farklı veri kaynaklarını beraber kullanıp anlamlı çıktılar elde edebilmek. Pdmechanics sürekli gelişen IoT sensör kütüphanesi ve tesis otomasyon sistemlerine erişim altyapısı ile tesislerin ihtiyaç duyduğu erken arıza teşhis çözümünü sunarak aşağıdaki faydaları sağlar:

Kestirimci Bakımın Önemi Artıyor

Kestirimci Bakımın Önemi Artıyor

1. Üretimde Artış

Pdmechanics platformunda takip edilen makine performans göstergeleri ile makine içinde gelişen arızalar erken aşamada tespit edilir ve regresyon analizleri ile makine sağlığının geleceğe yönelik gidişatı belirlenir. Vibrasyon ve yüzey sıcaklığı gibi makine parametrelerine ilaveten arıza tipine göre gerektiğinde fabrika proses ve ortam verisi de kullanılabilir. Takip edilen veriler üzerinden Pdmechanics platformunda makineye özel uyarı kriterleri oluşturulur ve gerek parti üretim gerekse sürekli üretim tesislerinde %20’ye varan üretim artışları sağlanır. Üretimde elde edilebilecek artış oranları ile kestirimci bakımın önemi ortaya çıkıyor.

2. İşletme ve Bakım Maliyetlerinde Azalma

Arızanın tespit edilmesi ve kalan ömür hesaplamaları (prognostik) ile optimum bakım planlaması gerçekleştirilebilir. Makine henüz durdurulmadan gerekli bakım aksiyonları belirlendiği için bakım süresince harcanan adam-saat ve efor azalır. Ayrıca arıza meydana gelmesi durumunda yaşanabilecek ikincil hasarlar engellenerek makine ömründe %20’yi aşan iyileştirmeler sağlanır.

Makine durumundan bağımsız şekilde gerçekleştirilen periyodik bakım uygulamalarına kıyasla kestirimci bakım ile gereksiz bakım harcamalarının önüne geçildiği için üretimde görevli kritik makinelerin bakım masrafları da azaltılır. Büyük makine parkuru olan tesislerden yedek parça stoğu ve tedarik süreçleri optimize edilir.

3. Çalışan Güvenliği

Gelişen IoT sensörler ve uzaktan durum izleme sistemleri ile bakım ekiplerinin tehlikeli ortamlarda bulunma sıklığı azalır. Sensörlerden düzenli veri aktarımı ile hem personel güvenliği hem de üretim güvenilirliği artırılır. Çalışan güvenliği tesis üretim ve bakım süreçlerinde dikkate alınması gereken en önemli kriterdir. Sorun tespit edilen makinelere yapılacak zamanında müdahale ile arıza meydana gelmeden önlenir ve makine arızası sonucu tesiste yaşanabilecek çalışan güvenliği için risk teşkil edebilecek durumların önüne geçilir. Çalışan güvenliğinin sağlanması adına kestirimci bakımın önemi her gün daha da artmaktadır.

4. Enerji Verimliliği

Makine içindeki hasarlı parçalar ya da proses kaynaklı sorunlar tespit edilerek makinelerin daha verimli çalışmasına olanak sağlanır. Makinenin eskimiş veya hasar almış parçaları değiştirilerek ya da proses kaynaklı sorunlar giderilerek daha düşük enerji tüketimi sağlanır. Örnek arıza tipleri olan hizasızlık, kavitasyon ya da rotor sürtünmesi vibrasyon analizleri ile tespit edilebilir. Makine özelinde gerçekleştirilen verimlilik iyileştirmeleri tesis geneline yansıtıldığında yüksek yatırım getirisi oluşturur ve kestirimci bakımın önemi enerji verimliliğinde de görülür.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.