Cebri çekme (ID) hava fanları, döner fırınların sürekli çalışması için çimento endüstrisinde kritik makinelerdir. ID fanlar, sıcak baca gazlarını atmosfere tahliye eder. Gazdaki toz ve kir, çalışma esnasında fan kanatlarına yapışır ve kanatlar üzerinde malzeme birikmesine neden olur. Yapılan çalışmalar, kanatlardaki malzeme birikme oranını etkileyen ana faktörlerin baca gazı sıcaklığı, fan hızı, fan kanat tasarımı ve ortamdaki nem oranı olduğunu göstermektedir.

Çalışma sırasında fan hızı ve baca gazı sıcaklığındaki değişimler, kanatlarda biriken malzemelerin bir kısmının kanat üzerinden kopmasına ve balanssızlığa neden olur. ID fan’da görülen bu durum, çimento endüstrisinde yaygın bir sorundur ve plansız duruşlara, üretim kayıplarına ve mekanik hasarlara neden olur. Makine üzerinde meydana gelebilecek ciddi arızaları önlemek ve personel güvenliğini sağlamak için ID fanların titreşimlerinin sürekli izlenmesi önemlidir.

Vaka

Pdmechanics’in online durum izleme ve arıza teşhis hizmeti sağladığı bir çimento fabrikasında yakın zamanda yaşanan bir vaka, konunun önemini ortaya koydu. 8 Şubat 2021’de, ID fanın kısa süreli bir duruşu sonrası tekrar çalıştırma üzerine fanın her iki yatağında geçmiş ölçümlerden daha yüksek olacak şekilde yaklaşık 3 mm/s rms yatay titreşim değerleri gözlemlendi. Pdmechanics, titreşim trendini yakından izlemeye devam etti. Bu arada gerçekleştirilen frekans spektrum analizi ile mil dönüş hızındaki (1X) titreşimin baskın olduğu tespit edildi. (Şekil 2).

ID Fan Online Durum İzleme ve Arıza Teşhisi 1
ID Fan Online Durum İzleme ve Arıza Teşhisi 2

Çeşitli arızalar şaft dönüş hızında (1X) titreşim artışına sebebiyet verebilir. Doğru bir teşhise ulaşabilmek için makinenin çalışma prensibinin, arıza modlarının ve geçmiş bakım kayıtlarının iyi anlaşılması gerekir. Mevcut durumda, birkaç faktör balanssızlığa işaret etti: Makine sıcak baca gazını tahliye eden bir ID fan idi, fan kanatlarının üzerindeki birikmiş malzeme dağılımını etkileyebilecek bir duruş yaşanmıştı ve radyal titreşimin aksine eksenel titreşimde artış tespit edilmemişti. Toplam titreşim değerleri dokuz günün sonunda 7 mm/s rms’ye ulaştı (Şekil 1). Pdmechanics, balanssızlık teşhisi ile arıza raporu yayınladı ve hızlı artış gösteren titreşim trendine istinaden fanın bakıma alınmasını tavsiye etti. Fan aynı gün durduruldu. Tesisin bakım ekibi balans işlemini başarıyla gerçekleştirmiş ve fan titreşim değeri 1 mm/s rms’ye kadar düşürülmüştür.

Sonuç

Pdmechanics’in online durum izlemesi ile fandaki titreşim artışı zamanında tespit edildi. Doğru arıza teşhisi ile bakım ekibi sorunu tespit etmek için sahada vakit kaybetmedi ve doğrudan arızanın giderilmesine yönelik çalışmayı başlattı ve bir günde tamamlandı. Pdmechanics durum izleme ve arıza teşhis mühendisleri ile tesisin operasyon ekibi arasındaki iyi iletişim, başarılı sonucun en önemli faktörüdür.