Dijital Fabrikalarda Üretim Süreçleri

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçleri daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla dijitalleşiyor. Bu dönüşüm, dijital fabrika kavramını da doğurdu. Günümüzde dijital fabrikalar üretim süreçlerini optimize etmek ve rekabetçi kalmak için teknolojik çözümlere yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Bu yazıda, Pdmechanics kestirimci bakım platformunun bu evrimde nasıl kritik bir rol oynayabileceğini ve ERP ya da MES sistemleriyle nasıl entegre olabileceğini ele alacağız. Kestirimci bakım tanımına ve dijital fabrikadaki önemine yönelik daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz. 

Dijital fabrikaların ortaya çıkışı tesislerdeki üretim makinelerinin ve proseslerin birbirine bağlanmasını sağladı. Bu gelişme üretim süreçlerini merkezileştirerek verimliliği artırmaya yönelik veri toplamayı, analizi ve karar almayı hızlandırdı. Bu entegrasyonun gerçek potansiyelini ortaya koymak için ise veri analitiği kabiliyetinin önemi devreye giriyor. Tesis içinde farklı fonksiyonları yerine getirecek yazılımların iyi bir takım oyunu oynaması gerekli.

Dijital Fabrikalar

Dijital Fabrikalarda ERP ve MES Sistemleri

Endüstri 4.0 sürecinde kullanılacak yazılımların gerçek gücü diğer kurumsal sistemlerle entegrasyon kabiliyetindedir. Bu durum kestirimci bakıma yönelik kullanılan yazılımlar için de kritik önemdedir. Özellikle ERP ve MES sistemleriyle entegre olduğunda kestirimci bakım verileri tesis genelinde daha bilinçli kararlar almak için kullanılabilir.

Örneğin, Pdmechanics’in yapay zeka destekli web platformunda gerçekleştirdiği anomali tespitleri ve risk skorlaması ile üretim makinesinin bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten bir uyarı, ERP sistemi üzerinden otomatik olarak yeni parça siparişi veya bakım planlanması gibi eylemleri tetikleyebilir. Bu durum üretim süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlar. Bu bilgi akışı sürecinin gerçekleşmediği tesislerde ise süreçler tesis personelinin manuel eforu ve bilgi girişi ile telafi edilir. Günlük tekrar eden ve ekibin sürekli zamanını alan bu işlemler her zaman görünür olmasa da tesislere adam-saat maliyeti önemli seviyelere gelebilir ve kaynak israfı yaratır.

Sonuç olarak, dijital fabrikaların üretim süreçlerini merkezileştirme eğilimi endüstride daha etkin ve verimli operasyonların yolunu açmaktadır. Pdmechanics’in geliştirdiği bulut tabanlı kestirimci bakım yazılımı ise kendisini tesis içinde doğru konumlandırarak bu yeni dünyada hem makinelerin optimum sağlıkta çalışmasını sağlayan bir rol oynamakta hem de ERP ve MES sistemleriyle entegre olarak üretim süreçlerini daha da optimize etmeye yardımcı olmaktadır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.