Endüstri 4.0’ın Önemi Artıyor

Artan rekabet ortamı ile üretimde verimlilik her gün daha da önem kazanmakta. Daha fazla üretim çıktısı, daha düşük maliyetler ve daha düşük karbon salınımı endüstriyel tesislerin üzerindeki baskı unsurları. Daha verimli bir üretimi çağıran bu gereksinimler için tesislerin kendi süreçlerine ait veri üretip bu veriyi kullanması gerekiyor.

Endüstri 4.0’ın önemi bu noktada devreye giriyor. Daha esnek ve daha verimli üretim süreçlerini geliştirmeye yönelik teknolojileri içeren Endüstri 4.0 tesislerin verimliliğini artıracak çözümler sunabilir. Özellikle yeni nesil nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi teknolojileri tesislerin kendi üretim süreçlerini daha iyi anlamalarına ve veriyi kullanarak verimliliği artırmalarına olanak sağlıyor.

Endüstri 4.0'ın Önemi Artıyor

Endüstri 4.0’ın esas odak alanlarından biri de kestirimci bakım. Kestirimci bakımın sanayide uygulanması yeni olmasa da gelişen sensör teknolojileri ve veri analitiği kabiliyeti ile yeni nesil kestirimci bakım çözümlerinin tesislere sunduğu fayda son on yılda hayli gelişti ve daha etkili bir hal aldı.

Endüstri 4.0 ile gelişen kablosuz IoT sensör teknolojileri sayesinde ekipmanlara yerleştirilen sabit konumlu sensörlerden düzenli veri toplayarak ekipmanın sağlık durumunu takip etmek artık mümkün. Bu durum yüzlerce ekipman barındıran tesisler için önemli faydalar sağladı. Bakım ekiplerinin manuel el cihazları ile makineleri gezerek teker teker veri topladıkları uygulamaya göre daha sık veri daha az iş gücü ile daha güvenli şekille toplanabilir hale geldi. Bakım ekiplerinin adam-saat kaynakları günlük tesis operasyonlarında daha kritik çalışmalara ayrıldı. IoT sensörler ile veya herhangi bir PLC ya da otomasyon sistemi ile irtibatı bulunmayan yaşlı ekipmanlardan da veri toplamak mümkün hale geldi.

Endüstri 4.0 Uygulaması

Endüstri 4.0’ın temel prensiplerinden biri farklı veri kaynaklarını beraber kullanıp anlamlı çıktılar elde edebilmek. Toplanan verilerin bulut platformuna ya da tesis sunucularına aktarılıp işlenmesi Endüstri 4.0’ın  getirdiği dijital fabrika konseptinin bir parçası. Tesis ERP, MES ve SCADA sistemleri ile IoT sistemlerinin entegrasyonu sayesinde tesis verisinin merkezi şekilde kullanılması ve elde edilen çıktıların departmanlar arası aktarılması mümkün. Hammadde yönetimi, stok yönetimi, üretim hattının takibi, proses verilerinin takibi, enerji tüketimi, bakım planlamaları ve kalite kontrol gibi tesisin içindeki birçok farklı departman daha verimli bir üretim için birbirleri ile iletişim halinde tutulabilir. Görüntü işleme teknolojileri ile tespit edilen bir ürün kalite probleminin kaynağını bulmak için tesis proses verilerine dönülüp bakılabilir, bakım planlamaları ile stok yönetimi beraber organize edilebilir ya da tesis enerji tüketim verileri üzerinden üretim hattı üzerinde enerji verimliliğini etkileyen faktörler tespit edilip önlemler alınabilir. Makine öğrenmesi algoritmaları büyük miktarda verinin işlenmesi ve farklı veri setleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için kullanılabilir.

Endüstri 4.0’a Geçişte Karşılaşılan Zorluklar

Endüstri 4.0 ile tesis içinde birçok departmanın iş yapma şekli de değişecek. Ekiplerin veriyi daha sık kullanan ve departmanlar arası iletişimin anlık boyutlara indiği süreçlere uyum sağlaması gerekiyor. Organizasyonel kültürde değişiklik gerektiren bu sürecin firmanın karar vericileri tarafından takibi ve desteklenmesi kritik önemde. Bunun için ise bir yol haritası gerekli. Kişilerin kendi tecrübeleri üzerinden yürüyen üretim süreçlerinin dijital ortama aktarılması tesislerin sürekliliği ve sahip olunan know-how’ın korunması açısından oldukça önemli. Belirlenecek yol haritası, tesisin öncelikli hedefleri, odak alanları ve bu hedeflere yönelik başarı ölçütü tanımlanmış pilot projeler üzerinden ilerlemeli ve kararlılıkla yaygınlaştırılmalı.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.